Algemeen

Voedsel

Overige

LEIDSE MARKTEN

"Behalven de dagelijkse vertiering van allerhande Manufactuyren, als van Wolle, Laakenen, Greynen, Rassen, Saayen, Baayen, Karsaayen, Boratten, Fusteynen, Stametten, Drogetten, Rollen, Spaanse en andre Deekens, ende wat van die soort meer is, de welke hier in groote menigte gemaakt en verhandelt werden, is hier de voornaamste Suyvel ende Groente-markt van geheel Holland, voornamelijk van goede ende wel-bebouwde Boter, die nergens (om streeks) soo goed en valt.
Daar toe, ende tot andre Lijvs-behouvten, alle weeken, des Saturdags ende Woonsdags, een vrye ende openbare Markt-dag gebouden werd"
De plaatsen daar alle Waren ende Lijvs-behouvten, buyten de dagelijkse Markten, wekelijks tweemaal ter Markt komen, sijn langs den Niewen Rijnkant geschikt, d' een na d' ander, om het gemak van het aan ende afkomen, regt door, ende in het midden van de Stad, met dat de meeste toe-voer, te Water, met Schuyten werd aan-gebragt.
Als sijn de Appel-markt, de Groen-markt, daar by het Mande-werk, de Blom-zaat-markt, de Stikke-boter, Kaas-markt, ende Eyer-markt, daar by het Tou-werk, Iser-werk, ende soo voort de Linne-kramen, Hout-kramen, Kouse-kramen, Hoede-kramen, de Koorn-markt, op ende in 't neergaan van de Koorn-brugge geplaatst. De dagelijkse Koorn-markt is tussen de Toorn-steeg ende Karne-melks-brugge, over de Boter-markt. Daar aan volgt de binne Groen-markt ende Scheeps-appel-markt, daar aan de Zee-vis, ende Revier-vis-markt, beginnende van agter het Stadhuys, tot aan de Vis-brugge, alsoo genaamt, om dat op deselve de Zee-vis, dewelke hier in grote menigte ter Markt komt, aldaar werd aff-geslagen, ende verpagt. Aan de overzijde van de Vis-markt, is de Tonne, ende Potte-markt. Daar aan volgt de grote Boter-markt, hebbende haar opslag van de Vis-brugge tot aan de Kraan toe, ende op dat de selve Boter, in de Somer, van de warme Lugt mag bevrijd werden, is daar voor een Boter-huys opgestelt, benevens ende agter de gemeene Wage, rondom met een cierlijke Galderye, ende in het midden met een Gelasen Hemel, ( Korte Besgrijving Van het LUGDUNUM BATAVORUM Nu LEYDEN, Mr. Simon van Leewen, 1672)
(Overige bronnen:
Van de markten en de Waag, van wateren en bruggen te Leiden in heden en verleden, D.R. Kooiman;
Wie maakt me los? Negen eeuwen markt in Leiden, E.J. Weterings, E. van der Vlist)
Visbrug

ALGEMEEN

WaarLokatieWeekdagVanTotBijzonderheden
AlgemeenHoogstraat, Vismarkt, BotermarktZaterdag, woensdag
AlgemeenWerfstraat, van derZaterdag19011920Avondmarkt
AlgemeenVismarkt, BotermarktZaterdag19201945Avondmarkt

VOEDINGSWAREN

WaarLokatieWeekdagVanTotBijzonderheden
AardappelenOude Singel, Volmolengracht, Langegracht
AppelenNieuwe Rijn tussen Hooigracht en Middelstegracht
Boter, melk, kaasBotermarkt1700
Groenten en fruitBoom- en Bloemmarkt
KaasWaag, deVrijdag1883
KaasVismarktVrijdag1927
KaasKaasmarktVrijdag1927
KoeienNoord en Zuid Rundersteeg1616
KorenKorenbrugZaterdag1443
VarkensOude Varkenmarkt1475
VarkensNieuwe Beestenmarkt
VeeBeestenmarktVrijdag1935
VeeLammermarktVrijdag1976
VeeNieuwe BeestenmarktVrijdag1863
VisVismarktZaterdag
VisVoldersgracht1881Hulpvismarkt

OVERIGE

WaarLokatieWeekdagVanTotBijzonderheden
BloemenApothekersdijk1884
GarenGarenmarktWoensdag en zaterdag
TurfOude Vest nabij de Pauwbrug
TurfTurfmarkt1615

Laatst gewijzigd 24 december 2008