Badhuizen

Zwembaden

LEIDSE BADEN

Inleiding

Het eerste Leidse badhuis werd in 1862 geopend. Het was een onderneming van de heer J. Rutgers, die ook directeur was van de zweminrichting "Rhijnzigt". De commissarissen over de opening (Leidsch Dagblad, 26-nov-1862):
De Ondergetekenden brengen ter kennis van het publiek, dat de INRIGTING voor WARME BADEN op de Bloemmarkt te Leiden, onder Directie van den Heer J. RUTGERS, GEOPEND zal worden aanstaanden Zaturdag den 29sten November. Terwijl zij voor de Conditiën waarop het gebruik der Baden plaats vindt, moeten verwijzen naar het in de Badkamers opgehangen Reglement en der rondgezonden Prospectus, vermelden zij hier alleen: 1°. Dat de Badinrigting dagelijks (met uitzondering van Zon- en Feestdagen) geopend is van des morgens 8 tot 10 1/2 uur voor Dames en van des morgens 11 tot des namiddags 4 ure voor Heeren, en 2°. Dat de prijs van een Bad op 50 Cents, van een abonnement van 20 Bad-kaartjes op f 7.-, is vastgesteld.

Het badhuis werd in 1886 bij een openbare verkoping als volgt beschreven (Leidsch Dagblad, 28-jun-1886):
Het voor weinige jaren geheel naar de eischen des tijd ingericht BADHUIS, staande te Leiden aan de Bloemmarkt No. 21, groot 1 are, 63 centiaren, bevattende beneden: Heerenwachtkamer, Kantoor, Machinekamer met fornuizen, verwarmingsmachine en dompot, Mangel- of Waschkamer en 5 Badkamers; eerste étage: Dameswachtkamer, 3 Badkamers, Directeurswoning, bevattende ruime Voorkamer en Keuken; tweede étage: Voorkamer, Portaal, Zolder met waterreservoir, Turfzolder en daarboven ruime Vliering.
Het perceel is voorzien van Gas- en Duinwaterleiding, Stookplaatsen, electrisch Scheltoestel, vele kasten en verdere gemakken.

School- en Volksbadhuis,
Van der Werfstraat
badhuis

Leidse badhuizen

AdresBadhuisOpgerichtTotBijzonderheden
Bloemistenlaan en LeliestraatGemeentelijk VolksbadhuisABT 1929
Bloemmarkt 21Badhuis1862ABT 1906Geopend door J. Rutgers, in 1870 heropend door A. Van Driel
Lindestraat hoek BloemistenlaanWijkbadhuis19651979
Medusastraat hoek SieboldstraatVolksbadhuis19211980Woningbouwvereniging De Eendracht, afgebroken
Oude Singel1ste Volksbadhuis18951925Van de Lakenfabriek van de Firma J.J. Krantz & Zoon
Oude Singel 1022de Volksbadhuis18961925Van de Lakenfabriek van de Firma J.J. Krantz & Zoon
Werfstraat, van derSchool- en Volksbadhuis19221969
De Overdekte Zweminrichting,
Haarlemmerstraat
Overdekte Zweminrichting

Leidse zwembaden

ZwembadAdresOpgerichtTotBijzonderheden
BalkengatSlaaghsloot1921Tijdelijke zweminrichting van 15 bij 30 meter van de fa. Mulder
Hooge Rijndijk, ZweminrichtingHoge Rijndijk19161934Gesloten wegens een ernstig geval van ziekte van Weil
Militairen, Zweminrichting voor Poelmeer bij de Leidse tol19141918
Openbare zwemplaatsHerensingel, Oude Herengracht18441921Afgepaald gedeelte van de singel, aan de vestwal bij de Heerepoort, opgericht voornamelijk ten behoeve van het garnizoen en uitgebreid "voor den fatsoenlijken stand"
Overdekte zweminrichtingHaarlemmerstraat 26219371979Voormalige Mon Pèrekerk, gesloopt
PoelmeerHaarlemmertrekvaart bij de tol19251967Was zweminrichting voor militairen, verbouwd 1933, gesloten ivm de slechte kwaliteit van het zwemwater
PoelmeerAbtspoelweg, Oegstgeest1969hedenUitgebreid 1994
Rhijnzigt, Zwem en Badinrichting Morsweg18571906Geopend door J. Rutgers
Rijn-Schiekanaal, Zweminrichting Roomburgerweg, Nieuwe Vaart19151933/1935
Vijf MeibadBoshuizerlaan 11979heden
Vliet, Open Zweminrichting De Voorschoterweg 8ABT 1959heden
Zijl, Zweminrichting De Paramaribostraat 661924heden
ZweilandbadKagerstraat, onder de Louise de Coligny HBS19631979Werd vanwege plafond afgekeurd voor gebruik als instructiebad

Laatst gewijzigd 11 mei 2013