Personen

Franz-Adam [II]

Paul-Henri Thiry [III]

Generaties

Jongste generatie

[D] Genealogie Johannes Jacobus Holbach

Verantwoording

In deze genealogie zijn alle bekende afstammelingen opgenomen die

1.         dezelfde familienaam dragen als de stamvader en

2.         eerder dan 100 jaar geleden geboren zijn.

De nummering van de personen bestaat uit het (Romeinse) volgnummer van de generatie en optioneel een volgletter.

Alle vermelde dopen hebben plaatsgevonden in de Rooms Katholieke Kerk, tenzij anders aangegeven.

Bronnen

Interessante Heemkronyk, door Leo Driessen, in Parel, nummer 48, 29 november 2000.

Thesaurus

Nederlands

Deutsch

English

Español

Français

Begraven

Beerdigt

Burried

Enterrado

Inhumé

Dochter

Tochter

Daughter

Hija

Fille

Geboren

Geboren

Born

Nacimiento

Gedoopt

Getauft

Baptized

Bautizado

Baptisé

Gehuwd

Verheiratet

Married

Casado

Marié

Huwelijk

Heirat

Marriage

Matrimonio

Mariage

Kinderen

Kinder

Children

Hijos

Enfants

Ondertrouwd

Aufgebot bestellt

Banns published

Esponsales

 

Overleden

Gestorben

Died

Fallecimiento

Décédé

Zoon

Sohn

Son

Hijo

Fils

 

GENERATIE I

I.        Johannes Jacobus HOLBACH

Ontvanger van de belastingen ten behoeve van de prins-bisschop van Speyer, overleden 1723 te Edesheim.

Kinderen uit het eerste huwelijk van Hans Jakob:

1.            Franz Adam volgt II-a.

3.            Margaretha volgt II-b.

2.            Jacoba volgt II-c.

 

Kinderen uit het tweede huwelijk van Hans Jakob:

4.            Ludwig.

GENERATIE II

II-a.    Franz Adam HOLBACH

Geboren rond 1675 te Edesheim, zoon van Johannes Jacobus Holbach [I], in 1722 tot baron verheven., overleden 1753 te Parijs

 

(Interessante Heemkronyk, Leo Driessen)

Pas twintig jaar oud trok hij 'als onbemiddelde dorpsjongen' naar Parijs. Zijn moeder was al overleden, zijn vader hertrouwd. In de Franse hoofdstad werkte hij in diverse functies, vooral in het geldwezen. In 1713 vestigde hij zich als zelfstandig makelaar op de Parijse Beurs. Met gedeeltelijk geleend geld kocht hij er zich een plaats als 'koninklijk raad-, bank- en beursmakelaar'. Als beursmakelaar, koper en speculant ging het hem zo voor de wind dat hij eind 1719 een paleis kon huren in de voorname Parijse Rue de Richelieu. Voorzichtig als hij toch was verzilverde hij net op tijd zijn aandelen, waardoor hij in 1720 in één klap een vermogend man was. Hij verdween een tijd van het Franse toneel, keerde terug naar Edesheim, een dorp van wijnbouwers, en liet zijn oudste halfbroer, Ludwig uit het tweede huwelijk van zijn vader, zijn plaats in Parijs innemen.

 

Tijd voor Franz Adam, overeenkomstig de gewoonte van rijke burgers ten tijde van het Ancien Régime, om te streven naar een adellijke titel. Zijn drijfveren: waren belastingtechnische voordelen, meer aanzien en het recht een landgoed te kopen. Om bij de kanselarij van het Keizerlijke Hof in Wenen in aanmerking te komen voor een adellijke titel ging Franz Adam omzichtig tewerk. Hij voerde vooral de verdiensten van zijn vader aan. Al in april 1720 verhief de kanselarij van keizer Karel VI de vader van Franz Adam, en daardoor ook diens erfgenamen, tot de adelstand. Vader Holbach werd Edelman en kreeg een familiewapen. Enkele jaren na de dood van zijn vader, in 1726, promoveerde zowel Franz Adam als Ludwig tot Ridder en twee jaar later tot Freiherr. In Edesheim had Franz toen al een hectare grond gekocht van de prins-bisschop van Speyer. Hij bouwde er een kasteel en leefde er in Franse stijl.

 

Intussen bekommerde hij zich onder meer ook om de opvoeding van Suzanne Westerburg, het enige kind van zijn oudste zus, Margaretha, en om Paul Thiry, het enige kind van zijn tweede zuster. Omdat deze een intelligente knaap bleek te zijn, mocht hij van zijn ongetrouwde oom Franz Adam op diens kasteel in Edesheim wonen. Hij kreeg er een Frans getinte opvoeding van François Bellemont, een Franse geestelijke, die er echter jansenistische sympathieën op bleek na te houden. Daardoor viel ook Franz Adam in 1731 in ongenade bij de kardinaal Von Schönborn en keerde hij, samen met neefje Paul, terug naar Parijs.

 

Daar heette hij natuurlijk François Adam baron d'Holbach. Een jaar na de bittere ervaring in Edesheim kwam François Adam er achter dat het in de Republiek der Verenigde Nederlanden toch veiliger en vrijer was. Ook ontdekte hij dat op korte termijn de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten zou vrijkomen. Nu was hij in de gelegenheid een landgoed te kopen dat een geschiedenis had en hem ook macht verleende.

 

Eind 1732 nam Frans Adam als ridder en baron van het Heilige Roomse Rijk het kasteel in Heeze over van Charles baron de Snoeckaert. Hij werd toen heer van de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten. Hij zou dat blijven tot 1750. Het wapen van Franz Adam baron von Holbach is te zien op het kazuifel dat hij aan de Martinus-parochie in Heeze zou hebben geschonken.

II-b.    Jacoba HOLBACH

Geboren 1684 te Edesheim, dochter van Johannes Jacobus Holbach [I], overleden 1730.

Gehuwd met Johann Jacob THIRY, geboren 1672 te Edesheim, overleden 1756.

Uit dit huwelijk:

1.            Paulus Heinrich Dietrich, gedoopt 8-dec-1723 te Edesheim, volgt III-a.

II-c.    Margaretha HOLBACH

Dochter van Johannes Jacobus Holbach [I].

Gehuwd 1705 met Christianus WESTERBERG.

Uit dit huwelijk:

1.            Suzanne volgt III-b.

GENERATIE III

III-a.   Paul-Henri Thiry baron d'HOLBACH

Gedoopt 8-dec-1723 te Edesheim, zoon van Johann Jacob Thiry en Jacoba Holbach [II-b], op 10-jan-1744 ingeschreven aan de universiteit van Leiden onder de naam 'Paulus von Holbach, Baron Palatinus', vertrok in 1748 naar Parijs en werd in 1749 genaturaliseerd tot Frans staatsburger, overleden 21-jan-1789 te Parijs.

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

Lettre à une dame d'un certain âge sur l'état présent de l'opéra

Paris

1752

Le christianisme dévoilé, ou Examen des principes et des effets de la religion chrétienne

Nancy

1761

La Contagion sacrée, ou Histoire naturelle de la Superstition

 

1768

Théologie Portative, ou Dictionnaire abrégé de la religion chrétienne

 

1768

Lettres à Eugénie, ou Préservatif contre les préjugés

 

1768

Système de la Nature ou des Lois du Monde physique et du Monde moral

Pseudoniem J.B. Mirabaud, 2 delen

1770

Histoire critique de Jésus-Christ, ou Analyse raisonnée des évangiles

 

1770

Tableau des Saints, ou Examen de l'esprit, de la conduite, des maximes & du mérite des personnages que le christiannisme révère & propose pour modèles

 

1770

Le Bon Sens

Verkorte versie van Systeme de la Nature, anoniem uitgegeven in Amsterdam

1772

Politique Naturelle, ou Discours sur les vrais principes du Gouvernement

 

1773

Système Social, ou Principes naturels de la morale et de la Politique, avec un examen de l'influence du gouvernement sur les m¤urs

 

1773

Ethocratie, ou Le gouvernement fondé sur la Morale

Amsterdam

1776

La Morale Universelle, ou Les devoirs de l'homme fondés sur la Nature

 

1776

Eléments de morale universelle, ou Catéchisme de la Nature

 

1790

Essai sur les Préjugés ou De l'Influence des Opinions sur les Moeurs et sur le Bonheur des Hommes

 

1790

 

Gehuwd (1) 3-feb-1753 met Basile-Genevieve Susanne D'AINE [IV-b], dochter van Suzanne Holbach en Nicolas d'Aine, overleden 27-aug-1754.

Uit dit huwelijk:

1.            François Paul Nicolas Tiery, geboren 26-jun-1753, volgt IV-a.

 

Tussen 1-mei en 26-mei van het jaar 1759 verwerft Paul Tiery de Holbach te Utrecht een aantal staatsobligaties ten behoeve van zichzelf en van zijn minderjarige zoon François Paul Nicolaas Tiery de Holbach, geboren uit zij huwelijk met Jenevieve Susanne Daine. Paul is dan raad en secretaris van den koning van Vrankryk.

 

Gehuwd (2) 1756 met Charlotte Susanne D'AINE [IV-c], dochter van Suzanne Holbach en Nicolas d'Aine.

Uit dit huwelijk:

1.            Charles-Marius, gedoopt 22-aug-1757 te Saint-Germain-l'Auxerrois.

2.            Amélie Suzanne, geboren jan-1760, gehuwd met de Markies de Châtenay.

3.            Laure Pauline, geboren jan-1760, gehuwd met de Markies de Nolivos.

III-b.   Suzanne HOLBACH

Dochter van Margaretha Holbach [II-c] en Christianus Westerberg.

Gehuwd met Jean-Baptiste Nicolas D'AISNE, overleden 1755 te Parijs.

Uit dit huwelijk:

1.            Marius Jean-Baptiste Nicolas, geboren 1730.

2.            Basile-Geneviève Susanne volgt IV-b.

3.            Charlotte Susanne, geboren 1734, volgt IV-c.

GENERATIE IV

IV-a.  François Paul Nicolas Tiery D'HOLBACH

Geboren 26-jun-1753, zoon van Paul-Henri Thiry d'Holbach [III-a] en Basile-Geneviève Susanne d'Aine.

Gehuwd met Anna Cassandra Aguilar.

Uit dit huwelijk:

1.            Joel Valentine, volgt V-a.

IV-b.  Basile-Geneviève Susanne D'AISNE

Dochter van Jean-Baptiste Nicolas Aisne en Suzanne Holbach [III-b], overleden 1754 te Parijs.

Gehuwd met Paul-Henri Thiry baron d'Holbach [III-a].

IV-c.   Charlotte Susanne D'AISNE

Geboren 1734, dochter van Jean-Baptiste Nicolas Aisne en Suzanne Holbach [III-b], overleden 1814.

Gehuwd met Paul-Henri Thiry baron d'Holbach [III-a].

GENERATIE V

V-a.   Joel Valentine HOLLEBAUGH

Zoon van François Paul Nicolas Tiery d'Holbach en Anna Cassandra Aguilar.

Gehuwd met Ann Rebecca HERGERSHEIMER.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.            Marietta Olivia, volgt VI-a.

2.            Ada, geboren 1851, volgt VI-b.

GENERATIE V

VI-a.  Marietta Olivia HOLLEBAUGH

Dochter van Joel Valentine Hollebaugh [V-a] en Ann Rebecca Hergersheimer.

Gehuwd.

Uit dit huwelijk kinderen.

VI-b.  Ada HOLLEBAUGH

Geboren 1851, dochter van Joel Valentine Hollebaugh [V-a] en Ann Rebecca Hergesheimer.

Gehuwd met Jonathan Oscar SLOANE, zoon van Jonathan West Sloane en Rosella Bushnell.

Uit dit huwelijk:

1.            Anna Irene, geboren te White Cloud (KS).

Documenthistorie

Versie

Datum

Inhoud

1

8-okt-2004

Dummy op website

2

17-nov-2005

Aanvullingen van Candace d'Holbach mbt François Paul Adam [IV-a] en zijn nakomelingen

3

6-jan-2006

Lijst met publicaties van Paul-Henri Thiry baron d'HOLBACH [III-a] toegevoegd

4

3-mei-2006

Toevoeging tekst uit Interessante Heemkronyk, verbetering naam François Paul Thiery d'Holbach [IV-a], kleine aanvullingen en correcties

 

© 2012 N.J. Hollebeek, Gouda